Organski oplemenjivač zemljišta

Humustral plus

Kvalitetna zemlja - kvalitetan proizvod

Kvalitetno voće i povrće svake godine. Poboljšajte kvalitet svojih proizvoda upotrebom Humustral PLUS oplemenjivača.

Bez neprijatnih mirisa jer je organska supstanca mineralizovana do optimuma.

Šta je HUMUSTRAL PLUS?

HUMUSTRAL PLUS organski oplemenjivač zemljišta predstavlja pogodan materijal za setvu ili sadnju biljaka i omogućava im neometani rast i razvoj.

Nastao kao produkt prirodnog kompostiranja organskog materijala, zbog visokog sadržaja hranjivih elemenata, huminskih kiselina i organske materije

HUMUSTRAL PLUS uopšte,predstavlja odličan medijum za uzgoj ratarskih i povrtarskih kultura, vinove loze, cveća i ukrasnog bilja.

lifecoach-favicon

Sadni materijal

Humustral PLUS, se primenjuje kao sadni materijal u koji će se izvšiti setva ili sadnja biljaka.

lifecoach-favicon

Obogaćivanje

Humustral PLUS se koristi i za obogaćivanje slabo humoznih zemljišta.

lifecoach-favicon

Struktura tla

Humustral PLUS za direktno poboljšavanje strukture tla, rastresitost tla i pružanje boljih vodo-vazdušnih odnosa. Omogućava biljkama neometani rast, razvoj i otpornost.

Analiza i preporuka

Analizu i preporuku za HUMUSTRAL PLUS je dao Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad.

HUMUSTRAL PLUS je upisan kao sredstvo za ishranu bilja u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, pod rednim brojem upisa 2152, broj rešenja 321-01-01121/2014-11 od 15.01.2015 kod Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije.

Humustral-plus-