HUMUSTRAL PLUS


Humustral PLUS je organski oplemenjivač zemljišta

HUMUSTRAL PLUS organski oplemenjivač zemljišta predstavlja pogodan materijal za setvu ili sadnju biljaka i omogućava im neometani rast i razvoj.Nastao kao produkt prirodnog kompostiranja organskog materijala, zbog visokog sadržaja hranjivih elemenata,huminskih kiselina i organske materije HUMUSTRAL PLUS uopšte,predstavlja odličan medijum za uzgoj ratarskih i povrtarskih kultura,vinove loze,cveća i ukrasnog bilja.

Analizu i preporuku za HUMUSTRAL PLUS je dao Institut za ratarstvo i povrtarstvo,Novi Sad.

HUMUSTRAL PLUS je upisan kao sredstvo za ishranu bilja u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta,pod rednim brojem upisa 2152,broj rešenja 321-01-01121/2014-11 od 15.01.2015 kod Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije.

PrimenaKako pravilno primeniti "Humustral PLUS" organski oplemenjivač zemljišta za najbolje rezultate
Primena1

Primena

Koristi se za uzgoj ratarskih i povrtarskih kultura,voća,vinove loze,cveća i ukrasnog bilja,koje se gaje na različitim zemljištima u polju i u zaštićenom prostoru.Može se primenjivati za popravku fizičkih i bioloških osobina različitih organo-mineralnih supstrata.
Količina primene2

Količina primene

Primenjuje se na zemljištima dobrih agrohemijskih osobina u količini 2-5 t/ha (0,2-0,5 kg/m2),sa smanjenim sadržajem humusa <2 % u količini 5-10 t/ha (0,5-1 kg/m2), a na jalovištima i na degradiranim zemljištima sa < 1% humusa se koristi u količini od 10-20 t/ha (1-2 kg m2).
Vreme primene3

Vreme primene

U vreme osnovne ili predsetvene pripreme,jednom godišnje ili u procesu pripremanja supstrata.
Način primene4

Način primene

Direktna setva ili sadnja biljaka i obogaćivanje slabo humoznih zemljišta.Primena se vrši ručno ili mašinski,pri čemu je važno izvršiti ravnomerno rasturanje po celoj površini,odnosno što bolje mešanje po celoj površini.

Dodatne informacije

OGRANIČENJA U PRIMENI: nema

KOLIČINA PO ZAPREMINI U VREME PAKOVANJA: 5 litara

ROK TRAJANJA: neograničen

PROIZVEDENO: u Srbiji

PROIZVODI I PAKUJE: "SIG" PR Ilija Grabež,Veljka Mićunovića 13,Sombor tel./fax. 025/460-407

PAKOVANJA: 5, 10 i 20 litara

DISTRIBUTER: : "SIG" PR Ilija Grabež,Veljka Mićunovića 13,Sombor tel./fax. 025/460-407

Sastav i naziv hranjive materije

UKUPNA ORGANSKA MATERIJA ........................................................ min 35 %

UKUPAN AZOT ( N ).................................................................................. 1 %

ORGANSKI AZOT ( N ).............................................................................. 1 %

UGLJENIK ORGANSKI ( C ) .................................................................... 10 %

HUMINSKE KISELINE .............................................................................. 1 %

FOSFOR ( kao P2O5 ) ................................................................................ 1 %

KALIJUM ( K2O ) ......................................................................................... 1 %

pH VREDNOST (u KCL-u) ......................................................................... 5,0 - 8,0

ZA ZDRAVE BILJKEHUMUSTRAL PLUS je najbolji izbor.