Humustral plus

Humustral-plus-oplemenjivac

Humustral PLUS, nastao razlaganjem organske materije aerobnim putem. Organske materije razgrađuju mikroorganizmi tako da hranjive sastojke čine pristupačne biljkama. Bez štetnih insekata, bolesti i korova jer je termički obrađen, uz pomoć aktivnosti mikroorganizama koji učestvuju u razgradnji organske materije i tako prirodno termički obrađuju celokupni prirodni materijal.

Bogat enzimima koji učestvuju u razgradnji organske materije, odnosno učestvuju u ishrani biljaka duže vreme.
Antitoksično delovanje se manifestuje pri njegovom višegodišnjem intenzivnom korišćenju. Bez neprijatnih mirisa jer je organska supstanca mineralizovana do optimuma.

Za lepu baštu i uspešan uzgoj

Humustral PLUS, se primenjuje kao sadni materijal u koji će se izvšiti setva ili sadnja biljaka, za obogaćivanje slabo humoznih zemljišta, za direktno poboljšavanje strukture tla, rastresitost tla i pružanje boljih vodo-vazdušnih odnosa. Omogućava biljkama neometani rast, razvoj i otpornost.

HUMUSTRAL PLUS organski oplemenjivač zemljišta predstavlja pogodan materijal za setvu ili sadnju biljaka i omogućava im neometani rast i razvoj. Nastao kao produkt prirodnog kompostiranja organskog materijala, zbog visokog sadržaja hranjivih elemenata, huminskih kiselina i organske materije HUMUSTRAL PLUS uopšte, predstavlja odličan medijum za uzgoj ratarskih i povrtarskih kultura, vinove loze, cveća i ukrasnog bilja. Analizu i preporuku za HUMUSTRAL PLUS je dao Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

HUMUSTRAL PLUS je upisan kao sredstvo za ishranu bilja u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, pod rednim brojem upisa 2152, broj rešenja 321-01-01121/2014-11 od 15.01.2015 kod Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije.

Kako pravilno primeniti "Humustral PLUS"

Organski oplemenjivač zemljišta za najbolje rezultate
Koristi se za uzgoj ratarskih i povrtarskih kultura, voća, vinove loze, cveća i ukrasnog bilja, koje se gaje na različitim zemljištima u polju i u zaštićenom prostoru. Može se primenjivati za popravku fizičkih i bioloških osobina različitih organo-mineralnih supstrata.

Količina primene

Primenjuje se na zemljištima dobrih agrohemijskih osobina u količini 2-5 t/ha (0,2-0,5 kg/m2), sa smanjenim sadržajem humusa <2 % u količini 5-10 t/ha (0,5-1 kg/m2), a na jalovištima i na degradiranim zemljištima sa < 1% humusa se koristi u količini od 10-20 t/ha (1-2 kg m2)

U vreme osnovne ili predsetvene pripreme, jednom godišnje ili u procesu pripremanja supstrata.

Način primene

Direktna setva ili sadnja biljaka i obogaćivanje slabo humoznih zemljišta. Primena se vrši ručno ili mašinski, pri čemu je važno izvršiti ravnomerno rasturanje po celoj površini, odnosno što bolje mešanje po celoj površini.

Dodatne informacije

OGRANIČENJA U PRIMENI: nema

KOLIČINA PO ZAPREMINI U VREME PAKOVANJA: 5 litara

ROK TRAJANJA: neograničen

PROIZVEDENO: u Srbiji

PROIZVODI I PAKUJE: \“SIG\“ PR Ilija Grabež, Veljka Mićunovića 13, Sombor tel./fax. 025/460-407

PAKOVANJA: 5, 10 i 20 litara

DISTRIBUTER: : \“SIG\“ PR Ilija Grabež, Veljka Mićunovića 13, Sombor tel./fax. 025/460-407

Sastav i naziv hranjive materije:

UKUPNA ORGANSKA MATERIJA ……………………………………………….. min 35 %

UKUPAN AZOT ( N )………………………………………………………………………. 1 %

ORGANSKI AZOT ( N )…………………………………………………………………… 1 %

UGLJENIK ORGANSKI ( C ) ………………………………………………………….. 10 %

HUMINSKE KISELINE …………………………………………………………………… 1 %

FOSFOR ( kao P2O5 ) …………………………………………………………………….. 1 %

KALIJUM ( K2O ) …………………………………………………………………………….. 1 %

pH VREDNOST (u KCL-u) ………………………………………………………………. 5,0 – 8,0

ZA ZDRAVE BILJKE

HUMUSTRAL PLUS je najbolji izbor.