Humustral PLUSOrganski oplemenjivač zemljišta

Kvalitet zemlje garantuje kvalitetan proizvod


Kvalitetno voće i povrće svake godine

Kvalitetno voće i povrće svake godine

Poboljšajte kvalitet svojih proizvoda upotrebom Humustral PLUS oplemenjivača.
Za lepu baštu i uspešan uzgoj

Za lepu baštu i uspešan uzgoj

Svaka biljka traži kvalitetnu zemlju, posebno cveće da bi zablistalo svom svojom lepotom.


Šta je HUMUSTRAL PLUS

Humustral PLUS, nastao razlaganjem organske materije aerobnim putem. Organske materije razgrađuju mikroorganizmi tako da hranjive sastojke čine pristupačne biljkama. Bez štetnih insekata, bolesti i korova jer je termički obrađen, uz pomoć aktivnosti mikroorganizama koji učestvuju u razgradnji organske materije i tako prirodno termički obrađuju celokupni prirodni materijal. Bogat enzimima koji učestvuju u razgradnji organske materije, odnosno učestvuju u ishrani biljaka duže vreme. Antitoksično delovanje se manifestuje pri njegovom višegodišnjem intenzivnom korišćenju. Bez neprijatnih mirisa jer je organska supstanca mineralizovana do optimuma.

Služi za...Humustral PLUS, se primenjuje kao sadni materijal u koji će se izvšiti setva ili sadnja biljaka, za obogaćivanje slabo humoznih zemljišta, za direktno poboljšavanje strukture tla, rastresitost tla i pružanje boljih vodo-vazdušnih odnosa. Omogućava biljkama neometani rast, razvoj i otpornost.